Høring - Utkast til endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Kultur- og kirkedepartementet viser til forskrift av 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner. Forskriften trer i kraft 1. januar 2010. Departementet foreslår med dette enkelte mindre endringer i forskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.12.2009

Forskriften ble endret 1. januar 2010.