Høring - utkast til endringer i forskrift om tilskudd til samiske aviser

I St.prp. nr. 1 (2007-2008) uttaler Kultur- og kirkedepartementet at rammeøkningen på post 75 ”Tilskudd til samiske aviser” og vedtaket om sammenslåing av Assu og Min Aigi vil gjøre det ”... nødvendig å foreta en ny vurdering av innretningen av pressestøtten til de samiske avisene”.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.03.2008

Forskriftsendring ble vedtatt 13. juni 2008

Forskrift om tilskudd til samiske aviser (hos Lovdata)