Høring - utkast til endringer i forskrift om film og videogram - "babykino"

Medietilsynet har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet utredet spørsmålet om unntak fra aldersgrenser for ”babykino”.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2009