Høring - Utkast til forskrift for gjennomføring av EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) i Norge

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2009