Høring - utkast til forskrift om avgifter på flysikringstjenester

Gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1794/2006 - fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikringstjenester

Høringen gjelder utkast til forskrift om avgifter på flysikringstjenester - se saksdokumentene for detaljer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2007

Til toppen