Høring - utkast til lov om redaksjonell uavhengighet for medieforetak

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem forslag til lov om redaksjonell uavhengighet for medieforetak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2007

Saken er ferdigbehandlet og loven vedtatt og satt i kraft fra 1. januar 2009.

Lov av 13. juni 2008 nr. 41 om redaksjonell fridom i media