Høring - utkast til vedtekter for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU)

Kunnskapsdepartementet har besluttet å endre organiseringen av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slik at PKU blir organisert som en nasjonal fellesoppgave i henhold til universitets- og høyskoleloven § 1-4 fjerde ledd. Den nye organiseringen vil bli gjennomført med virkning fra 1. januar 2014, og vil hovedsakelig ha betydning for hvordan programmet blir finansiert. I forbindelse med omorganiseringen har departementet revidert vedtektene for programmet, og sender med dette et utkast på høring til berørte institusjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2013

Kunnskapsdepartementet har besluttet å endre organiseringen av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slik at PKU blir organisert som en nasjonal fellesoppgave i henhold til universitets- og høyskoleloven § 1-4 fjerde ledd. Den nye organiseringen vil bli gjennomført med virkning fra 1. januar 2014, og vil hovedsakelig ha betydning for hvordan programmet blir finansiert. I forbindelse med omorganiseringen har departementet revidert vedtektene for programmet, og sender med dette et utkast på høring til berørte institusjoner.
(27.06.2013)

___________________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. høringsinstanser
(PDF-fil, 83 Kb)

Høringsnotat Utkast til Vedtekter for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) (PDF-fil, 296 Kb) 
For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Resultat av høringen: Program for kunstnerisk utviklingsarbeid