Høring - utredning om gjeldsregister i Norge

Utredningen skisserer ulike fordeler og ulemper med et gjeldsregister, og et gjennomgående tema er om et slikt register kan komme i konflikt med personvernhensyn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2008