Høring - Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler i Europa

Helge Rønning og Tore Slaatta har på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet levert en utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa. Olav Torvund, Håkon Larsen og Terje Colbjørnsen har også bidratt til arbeidet. Kunnskapsdepartementet sender nå utredningen på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2012

Helge Rønning og Tore Slaatta har på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet levert en utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa. Olav Torvund, Håkon Larsen og Terje Colbjørnsen har også bidratt til arbeidet. Kunnskapsdepartementet sender nå utredningen på høring.
(17.02.2012)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 94 kB)

Til bokas pris - Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa (PDF, 2 mb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.