Høring - Utsettelse av ikrafttredelsesdato for forbud mot CO2-bedøvelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.12.2009

Mattilsynet
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Veterinærinstituttet
Rådet for dyreetikk
Nofima
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske sjømatbedrifters landsforening
Norske leverandører til havbruksnæringen
Den norske veterinærforening
Tekna Fiskehelseforeningen
Dyrebeskyttelsen
Dyrevernalliansen
NOAH – for dyrs rettigheter
Stranda Prolog AS
SeaSide AS

Til toppen