Høring - Utsettelse av ikrafttredelsesdato for forbud mot CO2-bedøvelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.12.2009