Høring – utvalgsinnstilling om samisk forskning og høyere utdanning, ”Langs lange spor”

Som en oppfølging av St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forskning nedsatte Kunnskapsdepartementet 30. august 2010 et utvalg som skulle utrede samisk forskning og høyere utdanning. Utvalget ble ledet av professor Nils A. Butenschøn. Butenschøn-utvalget avga sin innstilling, ”Langs lange spor”, 20. juni 2012. Departementet sender nå innstillingen på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2012

 
Som en oppfølging av St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forskning nedsatte Kunnskapsdepartementet 30. august 2010 et utvalg som skulle utrede samisk forskning og høyere utdanning. Utvalget ble ledet av professor Nils A. Butenschøn. Butenschøn-utvalget avga sin innstilling, ”Langs lange spor”, 20. juni 2012. Departementet sender nå innstillingen på høring.
(24.08.2012)Dokumentene i saken i (PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Rapporten Langs lange spor (PDF-fil)

 

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.