Høring om endringer i forskrift om førstehåndsomsetning av viltlevande marine ressursar

I dette høringsnotatet foreslås det endringer i forskrift til fiskesalgslagsloven som innebærer at alle fiskesalgslag får omsetningsretten til makrellstørje. I tillegg orienterer departementet om at forskriften også endres som følge av at Rogaland fiskesalgslag SA og Skagerakfisk SA har slått seg sammen og fra 1.1.2020 vil hete Fiskehav.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2019

Vår ref.: 19/5626

Høringsbrev

Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Rogaland Fiskesalgslag
Skagerakfisk
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag
Vest-Norges Fiskesalgslag
Sjømat Norge
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Garantikassen for fiskere
Pelagisk forening
Sjømatbedriftene