Høring- bostyrers meldeplikt til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret ved konkurs

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i dette høringsbrevet endringer i forskrift 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret slik at bostyrer også regnes som opplysningspliktig til registeret for arbeidsforholdene knyttet til konkursdebitor.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.05.2017