Høring – forslag til endring i utlendingsforskriften § 10 – forskriftsfesting av krav om lovlig opphold på søknadstidspunktet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.09.2008