Høring – endring i forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen

Høring med forslag om å innrette valgforskriften for Longyearbyen på samme måte som valgloven for fastlandet, og at valggjennomføringen i hovedsak blir lik den for kommunestyre- og fylkestingsvalget på fastlandet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.04.2015