Høring – endring i utlendingsforskriften – tjenesteutsetting av mottak av søknader om oppholdstillatelse

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.04.2013