Høring – endringer i passloven mv. – nektelse av pass

Høring med forslag til endringer i passloven og passforskriften som innebærer at pass kan nektes utstedt eller kreves innlevert dersom det er grunn til å tro at formålet med reisen er å begå terrorhandlinger eller terrorrelaterte handlinger.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.04.2016