Høring – Endringer i utlendingsforskriften – Oppfølging av regjeringens innstramning av asylpolitikken – Tiltak 1, 2, 4, 6 og 12

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.01.2009