Høring – felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven §§ 3-6, jf. § 2-4

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.08.2013