Høring – Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

Resultat: FOR 2012-12-03 nr 1121 Forskrift om endring i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2012

  • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
  • Akademikerne
  • Landsorganisasjonen i Norge
  • Unio
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
  • Oslo kommune
  • Pensjonskasseforeningene
  • Finansnæringens Fellesorganisasjon
  • Kommunal- og regionaldepartementetFinansdepartementet