Høring – forslag til endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting

Forslagene gjelder økt uavhengighet for Medietilsynet på kringkastingsfeltet, forbud mot reklame på NRKs tekst-tv-sider, hjemmel for kontroll av abonnentregistre mot NRKs register over lisensbetalere, forhåndsgodkjenning av NRKs nye medietjenester samt enkelte andre, mindre endringer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.06.2008

Status september 2010: Departementet vil utarbeide en lovproposisjon som gjennomfører hovedlinjene i høringsnotatet.