Høring – forslag til endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting

Forslagene gjelder økt uavhengighet for Medietilsynet på kringkastingsfeltet, forbud mot reklame på NRKs tekst-tv-sider, hjemmel for kontroll av abonnentregistre mot NRKs register over lisensbetalere, forhåndsgodkjenning av NRKs nye medietjenester samt enkelte andre, mindre endringer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.06.2008

Status september 2010: Departementet vil utarbeide en lovproposisjon som gjennomfører hovedlinjene i høringsnotatet.

Vår ref.: 2008/00708 ME SFA:elt

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting (kringkastingsloven). Høringsnotatet er også lagt ut på Internett, se http://www.regjeringen.no/kkd

Forslagene gjelder økt uavhengighet for Medietilsynet på kringkastingsfeltet, forbud mot reklame på NRKs tekst-tv-sider, hjemmel for kontroll av abonnentregistre mot NRKs register over lisensbetalere, forhåndsgodkjenning av NRKs nye medietjenester samt enkelte andre, mindre endringer.

Kultur- og kirkedepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende innen 16. juni 2008. Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser gis både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no. Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Organer og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også avgi uttalelse. 

 

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef
Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

Vedlegg

Abelia

Annonsørforeningen - ANFO

A-pressen ASA

Barneombudet

Bredbåndsalliansen AS

Canal Digital AS

Datatilsynet

Departementene

Edda Media

Elektro- og ElektronikkBransjen

Familie &  Medier

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Get

GRAMO

Høgskulen i Volda

IKT-Norge

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Kanal24 Norge AS

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum

Kringkastingsringen

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Modern Times Group AB

Norges markedsføringsforbund

Norges televisjon AS

Norkring AS

Norsk Aller AS

Norsk film- og TV-produsernters forening

Norsk filminstitutt

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV forbund

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund

NORWACO

NRK AS

P4 Radio Hele Norge

Post- og teletilsynet

Radio 2 Digital AS

RiksTV

Sametinget

SBS Radio Norge AS

Schibsted ASA

Senter for medieøkonomi, BI

Stiftelsen Frikanalen

Telenor Broadcast AS

TONO

TV 2 AS

TVNorge AS

Viasat AS

 

 

 

Til toppen