Høring – forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften (karantene for vertsfamilier som misbruker aupairordningen og bytte av vertsfamilie)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.04.2012