Høring- Forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre rusmidler enn alkohol m.m.

Samferdselsdepartementet sender med dette ut rapport fra faglig rådgivningsgruppe,forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol med tilhørende høringsnotat på offentlig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.03.2011

Samferdselsdepartementet sender med dette ut rapport fra faglig rådgivningsgruppe,
forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller
bedøvende stoffer enn alkohol med tilhørende høringsnotat på offentlig høring.