Høring – rapport om overføring av ansvar for kjøp av innenlandske flyruter til nye folkevalgte regioner

Oslo Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet en mulig overføring av ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter til de nye folkevalgte regionene. I rapporten gjennomgår og drøfter utreder nærmere fordeler og ulemper med å flytte kjøpsansvaret til regionalt nivå. Rapporten sendes nå på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.10.2016

Finnmark fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Avinor AS
Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN
Danish Air Transport
FlyViking AS
Forbrukerrådet
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Luftfartstilsynet
Lufttransport AS
NHO Luftfart
NHO Reiseliv
Norsk Flygerforbund
Norwegian Air Shuttle ASA
Parat Luftfart
Posten Norge AS
Scandinavian Airlines Norge AS
Widerøe's Flyveselskap AS - Bodø

Til toppen