Høring – rapport om overføring av ansvar for kjøp av innenlandske flyruter til nye folkevalgte regioner

Oslo Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet en mulig overføring av ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter til de nye folkevalgte regionene. I rapporten gjennomgår og drøfter utreder nærmere fordeler og ulemper med å flytte kjøpsansvaret til regionalt nivå. Rapporten sendes nå på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.10.2016