Høring- Søknad fra Grimstad kommune om fritak fra reglene om havnekapital, jf havne- og farvannsloven § 50

Grimstad kommune har søkt om fritak fra reglene om havnekapital, jf. havne- og farvannsloven § 50. Det følger av bestemmelsens tredje ledd at berørte organisasjoner og etater skal høres før det treffes vedtak om fritak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.03.2014

Vår ref.: 14/40-

Søknad fra Grimstad kommune om fritak fra reglene om havnekapital, jf havne- og farvannsloven § 50 - høring

Grimstad kommune har søkt om fritak fra reglene om havnekapital, jf. havne- og farvannsloven § 50. Det følger av bestemmelsens tredje ledd at berørte organisasjoner og etater skal høres før det treffes vedtak om fritak.

Vedlagt oversendes høringsnotat med departementets foreløpige vurdering av søknaden. Vi ber om at eventuelle merknader sendes pr. e-post til postmottak@sd.dep.no innen 7. mars 2014.

Høringsbrevet, høringsnotatet og søknad fra Grimstad kommune er lagt ut på departementets hjemmeside: www.regjeringen.no/sd

Med hilsen

Thomas Kobro                                 Anne Katrine Flornes

avdelingsdirektør                             seniorrådgiver

Høringsbrev i pdf-format

 

Statens vegvesen Region Sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL

Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR

Kystverket, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND

Fiskeridirektoratet, Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN

KS Bedrift, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO

Norsk Havneforening, Postboks 1022 Sentrum, 0104 OSLO

Fraktefartøyenes rederiforening, Boks 2020 Nordnes, 5817 BERGEN

Rederienes Landsforening, Postboks 5201 Majorstuen, 0302 OSLO

Norges Fiskarlag, Postboks 1233 Sluppen, 7462 TRONDHEIM

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, Postboks 5489 Majorstuen, 0305 OSLO

Arendal Havn, 4810 EYDEHAVN

Kristiansand havn, Postboks 114, 4662 KRISTIANSAND

Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL

Fylkesmannen i Aust-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL

Grimstad Fiskerlag v/Tom Abrahamsen, Hesnesøya, 4884 GRIMSTAD

Felleskjøpet Rogaland Agder, Postboks 208 Sentrum, 4001 STAVANGER

Skarpnes Stein, Industriveien 11, Østerhus, 4879 GRIMSTAD

Safemar AS, Østerskogen 24, 4879 GRIMSTAD

AS Nymo, J.M. Uglandsvei 14, 4878 GRIMSTAD

Igland garasjen AS, Bergemoveien 45, 4886 GRIMSTAD

NCC Roads AS v/Sigve Andersen, Rekefjord, 4380 HAUGE I DALANE

Reddal Sand AS, Industriveien 11, 4879 GRIMSTAD

Til toppen