Høring- Søknad fra Grimstad kommune om fritak fra reglene om havnekapital, jf havne- og farvannsloven § 50

Grimstad kommune har søkt om fritak fra reglene om havnekapital, jf. havne- og farvannsloven § 50. Det følger av bestemmelsens tredje ledd at berørte organisasjoner og etater skal høres før det treffes vedtak om fritak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.03.2014