Høring av arbeidsgrupperapport om gjennomgang av råfiskloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.03.2012