Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser

Landbruks- og matdepartementet sender på høring av forslag til endring i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2016