Høring av rapport om avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner

Miljøverndepartementet ga ved brev av 22. oktober 2009 Klima- og forurensningsdirektoratet i oppdrag å utrede miljøutfordringer knyttet til opphugging og gjenvinning av utrangerte offshoreinstallasjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2010