Høring av tiltak mot spredning av Legionella

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) legger i dette høringsnotatet fram forslag til nye tiltak overfor virksomheter som har innretninger som kan spre Legionella. Forslagene er basert på prosjektgruppens rapport og viderefører i stor grad prosjektgruppens anbefalinger. Høringsfrist 11.05.2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.05.2007