Høring av transportfaglig utredning for regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge fra 2024

Høring av transportfaglige utredningen knyttet til neste konkurranse om flyrutene omfattet av ordningen med statlig kjøp i Sør-Norge og Nord-Norge med , samt for helikopterruten Værøy–Bodø fra 1. august 2024.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.12.2022

Vår ref.: 21/2267

Samferdselsdepartementet viser til de tidligere gjennomførte høringene for neste konkurranse om flyrutene omfattet av ordningen med statlig kjøp, de såkalte FOT1-rutene, i Sør-Norge og Nord-Norge med avtaleoppstart 1. april 2024, samt for helikopterruten Værøy–Bodø fra 1. august 2024.

I våre høringsbrev, viste departementet til en planlagt ekstern transportfaglig utredning. Utlysningen av utredningsoppdraget var av ulike grunner forsinket, og vi la derfor opp til en todelt høring, med en kort høringsrunde for den nevnte utredningen i tillegg til en lengre høring våren/sommeren 2022. Den transportfaglige utredningen, utarbeidet av Oslo Economics med bistand fra Norconsult og Nord universitet, er nå ferdigstilt og tilgjengelig under fanen høringsnotat. 

Som det går frem av de to høringsbrevene under, inviteres berørte parter til innspill innen 12. desember 2022. Ytterligere detaljer i brevene.

 

Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Vestland fylkeskommune

Andre berørte parter:

Airlift AS
Amapola Flyg AB
Avinor AS
Babcock Scandinavian AirAmbulance
BRA Sverige AB
Bristow Norway AS
CHC HELIKOPTER SERVICE AS
DAT A/S
Flyplassalliansen
Flyr AS
Forbrukerrådet
Forsvarets logistikkorganisasjon - Kategori reise
Helitrans AS
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Luftfartstilsynet
Lufttransport AS
NHO Luftfart
NHO Reiseliv
Norsk Flygerforbund
Norwegian Air Shuttle ASA
Parat Luftfart
Prosjektet Klimanøytral Regional Luftfart
Scandinavian Airlines Norge AS