Høring - endring av driftsordningen for kystnotgruppen i fisket etter makrell

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. mars 2007