Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endring av driftsordningen for kystnotgruppen i fisket etter makrell

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. mars 2007

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref
200600490- /SJO

Dato
19.01.07

Høring - endring av driftsordningen for kystnotgruppen i fisket etter makrell

Vedlagt følger Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat av i dag med forslag om endring i driftsordningen for kystnotgruppen i fisket etter makrell.

Høringsnotatet er også tilgjengelig på departementet nettside www.fkd.dep.no, under menyvalget Dokumenter – høringer.

Høringsfrist er satt til 1. mars 2007. En liste over høringsinstansene ligger ved.

Med hilsen

Line H. Dyb
fung. avdelingsdirektør

Sverre Johansen
førstekonsulent

Høringsnotat (pdf-format)

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fiskeridirektoratet

Sametinget

Finnmark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Landsdelsutvalget

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sør-Norges Trålerlag

Norges Råfisklag

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Norges Sildesalgslag

Fiskeri- og Havbruksnæringen Landsforening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

LO – Landsorganisasjonen i Norge

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Innovasjon Norge

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

World Wide Fund for Nature (WWF), (Verdens Naturfond)

Norges Naturvernforbund

Til toppen