Høring Endring i Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet foreslår en endring i forskriften som gjør at institusjonene kan åpne for at en ansatt på ordningen kan søke om sluttevaluering før åremålsperioden er utløpt.

Status: På høring

Høringsfrist: 09.05.2017