Høring om endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Kunnskapsdepartementet foreslår en endring i forskriften som gjør at institusjonene kan åpne for at en ansatt på ordningen kan søke om sluttevaluering før åremålsperioden er utløpt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.05.2017