Høring - endringer i midlertidig forskrift 24. februar 2005 nr. 165 — ny § 2 a

Høring - endringer i midlertidig forskrift 24. februar 2005 nr. 165 – ny § 2 a (fornyelse av tillatelse gitt i medhold av utlendingsloven § 8 annet ledd etter søknad etter den midlertidige forskriften) mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2006

(fornyelse av tillatelse gitt i medhold av utlendingsloven § 8 annet ledd etter søknad etter den midlertidige forskriften) mv.

  • Høringsfrist: 01.11.2006