Høring - Evaluering av handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. Forslag til tiltak under en ny handlingsplan.

Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. Vedtatt 16. februkar 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.08.2003

Høringsfrist: 29. august 2003