Høring – Forslag til endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser med høringsfrist 19. oktober 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.10.2012