Høring - Forslag om endringer i straffeloven § 22 og straffeprosessloven §§ 181 - kontaktforbud (besøksforbund) med elektronisk merking ("omvendt voldsalarm")

Frist 23.12.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.12.2006

  • Høringsfrist: 23.12.06