Høring - FORSLAG OM FELLES KLAGENEMND FOR OPPTAK TIL GRUNNUTDANNINGER VED UNIVERSITETER OG HØGSKOLER SOM DELTAR I DET SAMORDNA OPPTAKET

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15-11-2002