Høring - Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler - politiattest

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre opptaksforskriftens kapittel 6 om politiattest, slik at søkere som blir tatt opp til utdanninger som fører fram til de yrkene som er nevnt i helsepersonelloven § 48, samt til barnevernspedagog- og sosionomutdanning, avkreves politiattest i samsvar med lovendringen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.02.2007

  • Høringsfrist: 12.02.07

Høringsbrev (i pdf-format)
Høringsnotat (i pdf-format)
Høringsinstanser (i pdf-format)

Høringsbrevet, høringsnotatet og listen over høringsinstanser vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen nedenfor. Ved å bruke menyen får du også tilgang til høringsuttalelsene som kommer inn til departementet. Disse vil bli publisert fortløpende i pdf-format.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Endringer i Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler (opptaksforskriften) ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. juni 2007. Se Lovdata for oppdatert forskrift. Se også departementets rundskriv F-09-07 for nærmere informasjon om forskriftsendringene.