Høring om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018-2019

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår om gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt forslag til forskrift for undervisningsåret 2018–2019 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.01.2018