Høring - forslag til endringer i kringkastingsloven om vederlag ved tildeling av kringkastingskonsesjon

Kultur- og kirkedepartementet legger frem forslag til endringer i kringkastingsloven. Hensikten er å innføre en hjemmel som gir departementet adgang til å kreve vederlag ved tildeling av konsesjon for lokal reklamefinansiert kringkasting.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2007

Resultat av høringen:

Lov om kringkasting (hos Lovdata)

 

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
A-pressen
Kanal 24
Konkurransetilsynet
JærRadioGruppen
Mediebedriftenes landsforening
Medietilsynet
Norsk Aller
Norsk Forbund for LokalTV
Norsk lokalradioforbund
Norsk rikskringkasting AS
NRJ Norge
Orkla Media
Post- og teletilsynet
Power Hit Radio
P4 Radio Hele Norge
SBS Radio
Schibstedt TV 2 Radio 2 Digital

Til toppen