Høring - forslag til endringer i kringkastingsloven om vederlag ved tildeling av kringkastingskonsesjon

Kultur- og kirkedepartementet legger frem forslag til endringer i kringkastingsloven. Hensikten er å innføre en hjemmel som gir departementet adgang til å kreve vederlag ved tildeling av konsesjon for lokal reklamefinansiert kringkasting.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2007

Resultat av høringen:

Lov om kringkasting (hos Lovdata)