Høring - forslag til endringer i kringkastingsloven-forslag til nye sanksjonsregler, forbud mot salgsfremmende omtale og distribusjon av programmer som strider mot norsk lov

Høringsforslaget om endringer i kringkastingsloven inneholder bl.a. forslag om å innføre tvangsmulkt ved brudd på kringkastingsregelverket. Ot.prp. fremmes høsten 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.03.2004

Høringsforslaget om endringer i kringkastingsloven inneholder bl.a. forslag om å innføre tvangsmulkt ved brudd på kringkastingsregelverket. Ot.prp. fremmes høsten 2004.