Høringer

Høring - Forslag til endringer i midlertidig forskrift om strømstønad (husholdninger tilknyttet gårds- og grendeverk)

Departementet foreslår endringer i midlertidig forskrift 21. januar 2022 nr. 103 om strømstønad. Formålet er å inkludere husholdninger tilknyttet gårds- og grendeverk med privat strømnett i strømstønadsordningen for husholdninger.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.05.2023

Vår ref.: 23/774

Det foreslås at målt og avregnet strømuttak i tilknytningspunktet mellom et gårds- og grendeverk og et nettselskap anses som stønadsberettiget strømforbruk, og at strømstønad beregnes som etter strømstønadsloven § 5. Det foreslås at nettkunden i tilknytningspunktet skal innrapportere nødvendig data til nettselskapet og fordele stønad på husholdningene tilknyttet gårds- og grendeverket.

Forslaget er basert på strømstønadsloven slik den er i dag. Ved eventuelle endringer i loven vil forskriften måtte oppdateres.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen på Regjeringen.no: Høring - Forslag til endringer i midlertidig forskrift om strømstønad (husholdninger tilknyttet gårds- og grendeverk). Departementet ber om innspill innen fredag 12. mai 2023. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Med hilsen

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør                                                             Ida Sperre

                                                                                            seniorrådgiver

Agder fylkeskommune

Akiteselskapet Saudefaldene

Alut AS

Amalie Tofte

Andøy Energi Nett AS

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arva

Asker nett AS

Barents nett AS

Barne- og familiedepartementet

Bindal Kraftlag SA

BKK Nett AS

Breheim Nett AS

Bømlo kraftnett AS

CGI

DE nett AS

DistriktsEnergi

Elinett AS

Elmea AS

Elvenett AS

El-verket Høland AS

Elvia AS

Enida AS

Etna nett AS

Everket AS

Fagne AS

Finansdepartementet

Fjellnett AS

Forbrukerrådet

Fornybar Norge

Forsvarsdepartementet

FØIE AS

Føre AS

Glitre energi nett AS

Griug AS

Hafslund E-CO AS

Hafslund E-CO Vannkraft AS

Hallingdal Kraftnett AS

Hansen CX

Havnett AS

Helse- og omsorgsdepartementet

Hemsil Nett AS

Herøya Nett AS

Huseiernes Landsforbund

Hydro Aluminium AS Hydro Energi Sogn

Hydro Energi  AS

 

Hålogaland kraft nett AS

Indre Hordaland kraftnett AS

Innlandet fylkeskommune

Isalten nett AS

Justis- og beredskapsdepartementet

Jæren everk AS

KE nett AS

Klima- og miljødepartementet

Klive AS

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunenes organisasjoner

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kvam energi nett AS

Kvænangen Kraftverk AS

Kystnett AS

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Lede AS

Lega nett AS

LINEA AS

Linja AS

Lnett AS

Lucerna AS

Luostejok kraftlag nett AS

Lysna AS

Mellom AS

Meløy Nett AS

Midtnett AS

Modalen kraftlag SA

Møre og Romsdal fylkeskommune

Mørenett AS

Nettinord AS

Nettselskapet AS

Nordland fylkeskommune

NordlinkNorge AS

Nordvest nett AS

Norefjell Nett AS

Norges Bondelag

Norgesnett AS

Norsk Bioenergiforening - NoBio

Norsk elbilforening

Norsk Fjernvarme

Norske Boligbyggelag

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OBOS

Oslo kommune

PORSA KRAFTLAG AS

Rakkestad energi AS

RK Nett AS

Rogaland fylkeskommune

Rollag elektrisitetsverk AS

Romsdalsnett AS

Røros e-verk nett AS

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

Samfunnsbedriftene

Sira Kvina Kraftselskap

Skatteetaten

SKIAKERNETT AS

S-nett AS

Stannum AS

Statistisk Sentralbyrå

Statkraft Energi AS

Statnett SF

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Straumen nett AS

Straumnett AS

SUNETT AS

Svabo Industrinett AS

Sygnir AS

Sør Aurdal Energi AS

Telemark Nett AS

Tensio TN AS

Tensio TS AS

Tindra Nett AS

Tinfos AS

Trollfjord Nett AS

Troms og Finnmark fylkeskommune /Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda

Trøndelag fylkeskommune

Ustekveikja kraftverk DA

Utenriksdepartementet

Uvdal Kraftforsyning SA

Vang energiverk AS

Vestall AS

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestmar nett AS

Vevig AS

Viken fylkeskommune

Vissi AS

Vonett AS