Høringer

Høring - forslag til forskrift om prisinformasjon om drivstoff og elektrisitet på energistasjoner

Samferdselsdepartementet har utarbeidet forslag til forskrift om drivstoff og elektrisitet på energistasjoner. Forslaget er på høring fram til 15. februar 2022.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2022

Vår ref.: 21/2886

Forslag til forskrift om prisinformasjon om drivstoff og elektrisitet på energistasjoner

Samferdselsdepartementet har utarbeidet forslag til forskrift om drivstoff og elektrisitet på energistasjoner.

Vedlagt høringsnotat, forslag til forskrift med konsekvensutredning og norske oversettelser av forordning (EU) 2018/732 og forordning (EU) 2020/858.

Høringen er tilgjengelig på denne nettsiden på regjeringen.no.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for hørings­svar (funksjonen "Send inn høringssvar" på nettsiden). Ved helt særskilte behov for innsen­ding på en annen måte, kan høringssvar unntaksvis sendes Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no - saksnummer må da oppgis.

Alle innspill og høringssvar er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre innspill og høringssvar på vår nettside regjeringen.no.

Det bes om ev. merknader innen 15. februar 2022.

Med hilsen


Per-Andre Torper (e.f.)
avdelingsdirektør

Erland Røsten
seniorrådgiver

Bellona

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Drivkraft Norge

Enova SF

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Miljødirektoratet

Naturvernforbundet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk elbilforening

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Statnett SF

Stiftelsen Miljømerking

Zero Emission Resource Organisation