Høring - Gjennomføring av direktiv 2005/56/ef om fusjon over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar — forslag om endringer i allmennaksjeloven, aksjeloven og enkelte andre lover

Frist 15. mars 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2007

Frist 15. mars 2007. Se også høringsbrev 14. desember 2006. (Saken er ferdigbehandlet).

Til toppen