Høring — Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett

Høringsfrist 9. mai 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Resultat:
  • Høringsfrist: 9.mai 2007