Ot.prp. nr. 26 (2007-2008)

Om lov om endringer i helsepersonelloven og alternativ behandlingsloven

Om lov om endringer i helsepersonelloven og alternativ behandlingsloven
(gjennomføring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget