Høring - Innføringsprogram for nye prester

Rapporten ”Innføringsprogram for nye prester – et innføringsprogram for prester de første fem årene av tjenesten” sendes nå på høring, med høringsfrist 1. februar 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2012