Høring - Mulighetsstudien

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre for økt samvirke blant beredskapsaktørene

Høring om vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.11.2015