Høring - Ny konkurranse om regionale ruteflyginger på helikopterruten Værøy–Bodø fra 1. august 2024

Samferdselsdepartementet har igangsatt arbeidet med en ny konkurranse om regionale ruteflyginger på helikopterruten Værøy–Bodø fra 1. august 2024. Departementet inviterer nå til høring om den planlagte konkurransen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.08.2022

Airlift AS

Avinor AS

Babcock Scandinavian AirAmbulance

Bristow Norway AS

CHC Helikopter Service

Flyplassalliansen

Forbrukerrådet

Forsvarets logistikkorganisasjon

Helitrans AS

Hovedorganisasjonen Virke

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Lufttransport AS

NHO Luftfart

NHO Reiseliv

Nordland fylkeskommune (skal koordinere innspill fra Værøy kommune, næringslivet, organisasjoner, regionale helseforetak og Posten Norge AS)

Norsk Flygerforbund

Parat Luftfart