Høring - Forslag om endring i lov og forskrift om bostøtte - nytt inntektsgrunnlag for bostøtte

Høringen gjelder forslag om å endre lov og forskrift om bostøtte. Forslaget innebærer at bostøtten å langt det er mulig beregnes ut fra inntekten i den måneden det søkes bostøtte for. Departementet foreslår også å endre etterkontrollen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2016